Kiezen om de voetbalopleiding van jouw kind in onze handen te leggen, is een teken van vertrouwen en respect voor onze manier van werken.

Wat kan je verder als ouder bijdragen?

 • Probeer zo veel mogelijk van de werking van FC Zemst op de hoogte te blijven via de website www.fczemst.be.
 • Wij verwachten van de begeleiders een optimale verzorging van onze spelers.  Echter, naast de hulp die onze club biedt, moet een speler bij een teleurstelling of tegenslag opvang hebben. Daarom moet de speler kunnen ‘terugvallen’ op thuis. Zorg ervoor dat de speler voldoende rust heeft en gezonde voeding krijgt. Steun hem/haar bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. De ontwikkeling van de jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling zie je vooruitgang. Leer hen hiermee om te gaan.
 • Ondersteun  je kind door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen, maar laat de coaching over aan de desbetreffende trainer, anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn. Waar studie en opvoeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waarvan het zwaartepunt bij de ouders ligt, is de voetbalopleiding en sportieve opvolging de verantwoordelijkheid van FC Zemst.
 • Wij eisen sportief gedrag van onze spelers en verwachten dat derhalve ook van de ouders, die zich profileren als gezond enthousiaste supporters en op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie onderling of met ouders tegenpartij) voor ALLE jeugdspelers supporteren.
 • Tijdens de wedstrijden bevinden zich in de dug-out enkel de trainer, afgevaardigden,  wisselspelers en verzorgers (personen ingevuld op het scheidrechtersblad).
 • Jullie worden verzocht om jullie zoon/dochter kledij/schoenen mee te geven,  aangepast aan de weersomstandigheden.
 • Vermeld de naam van jullie kind op zoveel mogelijk spullen (kledij, bidon, …).
 • Onze  jeugdopleiding wenst jullie kind in een warme en optimale sfeer als voetballer te ontwikkelen. Wangedrag, ruzies en/of pesterijen zullen dan ook kordaat aangepakt worden.
 • Behalve voor de U6/U7 krijgen ouders geen toegang tot de kleedkamers, met uitzondering van zij die een onderlinge goedkeuring verkregen van het bestuur.
 • De nachtrust is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken.
 • Het Jeugdbestuur staat ten allen tijde open voor het bespreken van eventuele problemen. Wij nodigen jullie uit om problemen op een constructieve manier via het bestuur of trainer te melden. Indien deze problemen zich in het weekend voordoen, wordt gevraagd te wachten tot maandag alvorens ons te benaderen.
 • Alleen de TVJO of de sportief verantwoordelijke kan de toestemming geven aan een speler om eventueel te testen bij andere clubs. Dit document kan altijd  bekomen worden in ons jeugdsecretariaat.
 • Een speler die tijdens het voetbalseizoen, zonder de toestemming van een bestuurslid van FC Zemst, tekent bij een andere club zal gesanctioneerd worden.
 • Jouw zoon/dochter dient er zich van bewust te zijn dat druggebruik binnen onze club niet getolereerd wordt. Wanneer een speler betrapt wordt binnen de clubwerking op het gebruik van drugs (zowel soft- als harddrug) dan wordt de betrokken jeugdspeler definitief verwijderd uit de club. De ouders worden verwittigd! Er wordt steeds aangeraden om professionele hulp te zoeken.
 • Spelers die hun lidgeld niet tijdig betalen, kunnen niet meetrainen en spelen.
 • De speler zal altijd door de trainer naar de bank geroepen worden als de ouder zich niet correct gedraagt tijdens een wedstrijd. De speler zal opnieuw kunnen spelen als de ouder zich gedraagt zoals het hoort!