KUNSTGRAS - Regels en afspraken

Trainers, afgevaardigden en bestuursleden zullen toezien op het naleven van onderstaanden regels/afspraken:

 

 1. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de (reserve)spelers, afgevaardigden, trainers en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechters en grensrechters.
 1. Alle publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
 2. Het kunstgrasveld is ook verboden voor honden of andere dieren.
 3. Buiten de door FC Zemst  aangewezen training- en wedstrijdtijden is het voor NIEMAND toegestaan het kunstgrasveld te betreden, dan geldt het kunstgras als “Verboden Toegang”.
 1. Schoenen met stalen noppen en/of spikes zijn verboden.
 1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat en gebruik de borstels.
 1. Het kunstgrasveld alleen betreden via de toegangshekken. Doe het hek steeds achter je dicht.
 1. Geen glaswerk op of rond het veld. Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval, dit geldt voor het hele terrein.
 1. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
 1. Niet met opzet tegen de reclameborden schieten.
 1. Het slepen met doelen is niet toegestaan. We verzoeken de trainers en spelers nadrukkelijk alle doelen op te tillen bij verplaatsing.      
 1. De kunstgrasvelden kunnen bij slepen, duwen en trekken van doelen grote schade oplopen. De punten van de doelen kunnen de ondermat doen scheuren en dat is een flinke schadepost.
 2. Het is verboden aan doelen of in de netten te hangen.
 3. Plaats geen zware of puntige voorwerpen, zoals losse stoeltjes met dunne pootjes, op het kunstgrasmat.
 1. Na de training moeten gebruikte oefen- en jeugddoelen teruggezet worden op de opstelplaatsen.
 2. In de winter wordt het kunstgras net als elk ander veld ook gekeurd. Er zijn omstandigheden ( ijzel, opdooi, te strenge vorst, veel sneeuw ) dat er niet op het kunstgras gespeeld mag worden. Bij afkeuring geldt een absoluut verbod het veld te betreden!
 3. Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels kunnen schadelijk zijn voor de wasmachine. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan wasmachines.